Co se u nás koná

RSS Feed RSS Feed

27.06.2017
Hodnota Evropy

 HODNOTA EVROPY

V pátek 9.června se žáci 3.B zapojili do projektu "Hodnota Evropy" organizovaného Domem zahraniční spolupráce. Při hře vytvořené Radou Evropy se dozvěděli více o základních hodnotách, na kterých je založena Evropská Unie a diskutovali o 6 tématech: svobodě slova, spravedlivém soudním systému, rovných příležitostech, zrušení trestu smrti, svobodných volbách a zákazu diskriminace. Akci připravil a vedl Mgr.Frolík a odbornými komentáři doplňovaly odpovědi studentů PhDr.Pavlíková a Mgr.Hellerová. Ke hře "Hodnota Evropy" se v budoucnu opět vrátíme při našich mezinárodních projektových aktivitách.

M.Frolík

více informací »

27.06.2017
Soutěž Business Gate Solution

Soutěž byla vyhlášená Business Gate Karviná ve spolupráci se zadavatelem – firmou Blackkale s.r.o.. Zadavatel požadoval zpracování marketingové studie pro svou firmu.
Soutěž byla rozdělena na 3 kola.
V prvním kole / proběhlo ve škole dne 30.03.2017/ odborní asistenti z Business Gate seznámili členy 2 soutěžních týmu se zadáním úkolů, provedli s jednotlivými soutěžícími motivační pohovory a nasměrovali je k určitým dílčím úkolům.

Do druhého kola / uskutečnilo se ve škole dne 24.04.2017/ si jednotlivé soutěžní týmy připravily již téměř hotové marketingové studie a představily je svým odborným asistentům z Businesss Gate. Z 2. kola byly oba naše týmy vybrány do finále.
Ve třetím kole – finálovém, konaném dne 20.06.2017 v prostorách Business Gate v Karviné soutěžící týmy obhajovaly před porotou, sestavenou z pracovníků zadavatelské firmy, Business Gate a Obchodně podnikatelské fakulty Karviná Slezské univerzity, své marketingové studie.
Soutěžní tým, ve složení Aneta Kneislová, Lukáš Lukš, Valerie Matuszková, Natalie Šimová, Nela Smigová, zvítězil se svou marketingovou prací. Majitel zadavatelské firmy vítězům předal odměnu v podobě poukazu v hodnotě 3 000 Kč. Jako další bonus byla členům vítězného týmu nabídnuta spolupráce v zadavatelské firmě právě v oblasti marketingu.

Akce byla velmi dobře připravena jak ze strany Business Gate, tak zadavatelské firmy. Žáci byli dobře motivováni, zadání soutěže bylo úzce spojeno s praxí a praktickou činností. Velmi dobře byla nastavena i zpětná vazba, majitel firmy vedl s jednotlivými týmy diskusi o dané problematice.

více informací »

31.05.2017
Městská policie ve škole

 30.05.2017 přišli do školy příslušníci Městské policie Karviná, aby s námi pohovořili  na téma drogy. Besedy se zúčastnili žáci 1. a 3. ročníku.

více informací »

31.05.2017
Maturita 2017

 Maturita 2017      .............. a máme to za sebou

více informací »

18.05.2017
Návštěva ZOO

 Žáci 2.B v rámci předmětu Ekologie navštívili 17.05.2017 ostravské ZOO. Moc se jim tam líbilo.

více informací »

14.05.2017
Osvětim

 Žáci navštívili koncentrační tábor Auschwitz 1 a Auschwitz- Birkenau. Byli seznámeni s historii tábora, základními souvislostmi s 2. sv. válkou, se židovským holocaustem i poválečným osudem jak vězňů, tak také dozorců.

více informací »

14.05.2017
Den Země

Dne 21.4.2017 v rámci akce „Den Země“ studenti provedli úklid v parku Boženy Němcové. Této akce se zúčastnili studenti třídy 1.B, 2.B a 3.B, společně s pedagogickým dozorem Mgr. Hruškou, Mgr. Frolíkem a Mgr. Kupkovou.

více informací »

02.05.2017
Poslední zvonění

 

více informací »

20.04.2017
Projektová exkurze Marlenka

 Projektová exkurze Marlenka

Další projektová exkurze v rámci projektu Erasmus+ "Ready for our lives" proběhla ve středu 19. dubna, kdy se 24 studentů naší školy společně s Mgr.Frolíkem a Mgr.Hruškou vypravilo do firmy Marlenka ve Frýdku-Místku. Po seznámení se s historií firmy, její obchodní strategií a propagací a ochutnávkou některých dortů jsme se mohli podívat, jak výrobky této úspěšné potravinářské firmy vznikají. Projekt je podpořen grantem Evropské Komise.

více informací »

20.04.2017
Projektová exkurze Radegast

 Projektová exkurze Radegast

Ve středu 12. dubna se v rámci projektu Erasmus+ "Ready for our lives" uskutečnila exkurze 24 studentů 1. -3. ročníku a 2 vyučujících - M. Frolíka a I. Pavlíkové do pivovaru Nošovice. Studenti se kromě prohlídky výroby piva seznámili i s otázkami marketingu a propagace firmy. Projekt je podpořen grantem Evropské Komise.

M. Frolík

více informací »

12.04.2017
FOND SIDUS

 zde

Naše škola přispěla prodejem náramků na vybavení dětských zdravotnických zařízení. Především děkuji Petru Pánkovi a Sandře Raiskupové.

více informací »

12.04.2017
Velikonoční kraslice

 V březnu vyhlásila 2. B souzěž o největší počet  a nejhezčí kraslice za třídu. Každá třída si vylosovala jednu zemi, o které si připravila zajímavosti vztahující se k velikonocům. K soutěži se připojili i žáci SOŠ OOM. Vyhodnocení soutěže proběhlo 10.04.2017, porota měla těžké rozhodování. Prezentace i kraslice byly úžasné!

více informací »

11.04.2017
Erasmus + 2017 Sicílie

 

více informací »

10.04.2017
Jazykový maratón

více informací »

09.04.2017
ERASMUS+ V LITVĚ

 ERASMUS+ V LITVĚ
Ve dnech 9. – 14. února proběhlo v malém litevském městečku Kedainiai 4. setkání projektu Erasmus+ „Ready for our lives“. Do Litvy vyrazily tři studentky 2. ročníku – Nela Smigová, Aneta Kneislová a Barbora Štěrbová společně s Mgr. Frolíkem a RNDr. Parchanskou.

Během týdne stráveného se svými vrstevníky naše studentky představily výsledky svých dotazníkových průzkumů na téma zaměstnavatel vs. zaměstnanec, prezentovaly školu a město, debatovaly o diskriminaci postižených osob na pracovním trhu, zapojily se do workshopů, role-play aktivit, „Dne národní kuchyně“, zúčastnily se debaty s poslancem přímo v litevském parlamentu, navštívily továrnu poblíž Kedainiai, muzea v Kaunasu nebo historické památky v hlavním městě Litvy, Vilniusu. Aktivit byla spousta a program opravdu nabitý.

Po zimní cestě do Litvy je čas vrátit se zpět do lavic a zužitkovat získané znalosti a zkušenosti. Projektová práce ale zahálet nebude, příští setkání se uskuteční už za pět týdnů, a to na Sicílii, v partnerské škole v Nicosii. Na nové zážitky se může těšit další trojice studentů – Nelly Vlachopulosová, David Nastulczyk a Ondřej Ponča (všichni 2.B).

Projekt je podpořen grantem Evropské Komise.


Mgr. Martin FROLÍK
autor a koordinátor projektu „Ready for our lives“

více informací »

16.03.2017
Přednáška

 Finanční gramotnost – jak nás ovlivňují finanční produkty.

Dne 9. března 2017 uspořádali pracovníci společnosti LPZ GROUPCZ Ing. Pavel

Zátopek, Ph.D a pan Jiří Lát odbornou přednášku pro žáky 2., 3. a 4. ročníku Obchodní

akademie Karviná na téma „Finanční gramotnost – jak nás ovlivňují finanční produkty“.

Úvodní část přednášky byla věnována průzkumu současných znalostí žáků. Po testové části

byli žáci poutavou a neformální cestou seznamováni s nejrůznějšími finančními produkty,

které se vyskytují na trhu. Následovala beseda, která vhodně doplnila první dvě části.

Obchodní akademie Karviná, s.r.o. děkuje pracovníkům výše zmíněné společnosti za

odbornou přednášku a těšíme se na další spolupráci.

více informací »

06.02.2017
Balonkový ples

 Jak jsme se bavili na plese

více informací »

17.12.2015
Portugalsko - únor 2016

Zájemci o práci v projektu "Ready for our lives" budou mít už v únoru první možnost poznat své nové partnery z dalších šesti evropských zemí - na setkání do Porta poletí 3 studenti naší školy. Další informace a přihlášky u Mgr. Frolíka do 21. prosince 2015!! Výběr účastníků proběhne nejpozději na začátku ledna, kdy také začneme pracovat na úkolech pro toto setkání. Projekt v rámci programu Erasmus+ bude probíhat až do roku 2018 a je podpořen grantem Evropské Komise.

A tady je upoutávka na krásné město Porto

více informací »

15.12.2015
READY FOR OUR LIVES - 1. setkání

V těchto dnech probíhá na naší škole úvodní "transnational meeting" nového projektu Erasmus+ "Ready for our lives". Do České republiky přijeli učitelé z partnerských škol z Turecka, Itálie, Slovinska, Portugalska, Lotyšska a Litvy, aby společně domluvili detaily projektových aktivit a připravili další připravovaná projektová setkání. Meeting v Karviné bude probíhat až do středy 16. 12. 2015 - sledujte fotogalerii či facebook školy. A pak už nás budou čekat první dvě mobility, a to v polovině února do Portugalska a na začátku dubna do turecké Antalye.

více informací »

Zahraniční návštěva na OA

 Rychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefon:
+420 596 348 500
+420 731 116 118

E-mail:
oba@obaka-karvina.cz

Datová schránka:
z5gqwa6