Co se u nás koná

RSS Feed RSS Feed

25.01.2018
MARKTETING SWOT ANALYSIS

 MARKTETING SWOT ANALYSIS

Šest partnerských škol z Malty, Itálie, Rakouska, Rumunska, Španělska a České republiky spolupracovalo na malém e-Twinningovém projektu nazvaném "Marketing SWOT Analysis". Hlavním úkolem bylo vytvořit v anglickém jazyce společné SWOT analýzy firem jako například McDonald´s, Costa café, ZARA či Bodyshop Austria a zpracovat nápady do prezentací. V malých skupinkách se pracovalo na silných a slabých stránkách těchto firem, jejich příležitostech a hrozbách. Na závěr se pak spojily jednotlivé práce a vznikly společné prezentace. Do tohoto e-Twinningového projektu koordinovaného maltskou školou se zapojila třída 3. B pod vedením Mgr. Frolíka.

více informací »

23.01.2018
Beseda s pracovníky Úřadu práce Karviná

 Na naší škole se konalo setkání se zástupci Úřadu práce Karviná, kteří žákům poskytli aktuální informace a praktické rady v oblasti pracovních příležitostí, poradenských služeb včetně moderních forem hledání práce. Velmi zajímavá byla otázka pro nové podnikatele s možností využití kurzů např. právního minima a povinnostmi vůči státním organizacím a překlenovacího příspěvku v začátku podnikání. Žáci se mimo jiné zajímali o možnosti práce v zahraničí a využití služeb EURESu.

více informací »

21.12.2017
Okresní hospodářská komora

 Žáci 3. a 4. ročníku se 19.12.2017 seznámili s činností Okresní hospodářské komory Karviná. Především s financováním komory, členstvím v komoře a vzdělávací činnosti komory. Přednášel PhDr. Zdeněk Starý – ředitel Úřadu.

více informací »

15.12.2017
Vánoční posezení s OA

14.12.2017 jsme se opět sešli na vánočním posezení v Regionální knihovně Karviná - Mizerov. Přípravy na vánoční posezení byly hektické, ale přeci jsme je zvládli.  S přípravou jsme začali v listopadu, každá třída si připravila prezentaci vybraných akcí, které proběhly v uplynulém roce. Prezentaci jsme promítli žákům Základní školy U Studny, pak následovala prezentace pro žáky naší školy a SOSOOM. Škoda jen, že si rodiče nenašli čas, aby se také mohli podívat, co se u nás ve škole děje.

více informací »

13.12.2017
Odborná exkurze ve finanční a investiční společnosti

Žáci 2. B a 3. B se seznámili s funkcí, chodem, organizační strukturou a významem firmy, která poskytuje finanční služby jak občanům, tak velkým investorům, se zásadami finančního obchodování zejména v RM – systému a na Burze cenných papíru Praha a.s. Zajímavou části bylo on-line připojení certifikovaných burzovních makléřů do systému obchodování na BCPP a.s., pozorování vývoje změn kurzů cenných papírů a zadání požadavku na nákup konkrétních cenných papírů podle objednávky klienta. Žáci měli možnost v praxi pozorovat reálné promptní obchody.
Žáci si mohli vyzkoušet pracovní pohovor s personalistou, upřesnit si jak vystupovat při pohovoru, zjistit jaké jsou požadavky na potencionálního pracovníka ve firmě, jak se připravit na pracovní pohovor. Personalista vysvětlil žákům, jaká je pracovní náplň finančního makléře a jaké odborné a všeobecné podmínky musí splňovat.
Závěr exkurze byl vyhrazen dotazům žáků.

více informací »

08.12.2017
Mikuláš

Žáci 3. B třídy zorganizovali a zajistili kostýmy, připravili krátký kulturní program a ve spolupráci s ostatními třídami prokázali smysl pro studentskou recesi, humor a lehký návrat do dětství. Každá třída si připravila drobný výstup v podobě písně, říkadla, básně a byla odměna sladkostí.

více informací »

06.12.2017
Soutěž Duel 2017

 Dne 1. 12. 2017 se na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava konala soutěž DUEL 2017, ve které se studenti středních škol utkali ve znalostech z oblasti daní, účetnictví, financí, podnikové ekonomiky a legislativy. Z naší školy se soutěže účastnily žákyně třídy 3. B, Nela Smigová, Aneta Kneislová a Natálie Šímová. Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším ročníku soutěže.

více informací »

04.12.2017
Volba povolání

Prezentace školy a nábor nových žáků.
Zúčastnili jsme se Volby povolání v Orlové, Karviné i Havířově.
Žáci si v praxi vyzkoušeli základní marketingové přístupy.
Použili zásady empatické komunikace jak s žáky základních škol, tak i s rodiči.

více informací »

04.12.2017
Soutěž v psaní na klávesnici PC

Talentová soutěž žáků základních škol v psaní na klávesnici PC
28. listopadu t. r. jsme pozvali talentované žáky základních škol, aby se utkali v 30minutovém psaní cvičení na klávesnici PC. Nejlépe si vedlo družstvo gymnázia Český Těšín, jehož dva žáci získali 1. a 3. místo. Bronzovou medaili získal žák ze ZŠ Žákovská v Havířově. Družstvo této školy stejně jako gymnázium v Českém Těšíně jsou tradičním účastníkem naší soutěže.

více informací »

06.11.2017
Halloween

 

Soutěž byla organizována celkem pro 8 tříd, žáci měli projevit kreativitu, zručnost a týmovou spolupráci při zhotovení dýňového maskota třídy s využitím přírodních materiálů. Soutěž byla časově limitována.
Zhotovené výtvory byly instalovány na výstavce a ohodnoceny porotou.
1. místo - 4.B a 1.A
2. místo - 4.A
3. místo - 2.B

více informací »

06.11.2017
Soutěž Business Gate

Soutěž byla vyhlášená Business Gate Karviná ve spolupráci
se zadavatelem – firmou Respiro .
Zadavatel požadoval zpracování marketingové studie pro svou firmu a své produkty. Každému týmu byl stanoven vedoucí týmu z řad studentů Slezské univerzity, obchodněpodnikatelské fakulty Karviná.
Žáci plnili dílčí úkoly
a/ stanovit cílovou skupinu pro marketingovou studii
b/ vytvořit pro zadaný produkt průvodní list
c/ nafotit a zpracovat reklamní foto či šoty
d/ sestavit prezentaci o firmě a marketingové studii
Hodnotitelem byl majitel zadavatelské firmy a doktorandi z fakulty.
1. Místo obhájil tým č. 2 - Lukáš Lukš, David Nastulczyk, Karel Jánoš, Adrian Ostáš, Ondřej Ponča
2. Místo získal tým č. 1 - Aneta Kneislová, Barbora Štěrbová, Valerie Matuszková, Natálie Šimová, Nela Smigová
Soutěž má vynikající úroveň, je žáky vnímána jako velmi přínosná, protože je úzce spojena s ekonomickou realitou. Propojení s studenty z vysoké školy je pro středoškolské žáky velmi
motivující.

více informací »

25.10.2017
Erasmus+ Lotyšsko

 Erasmus+ Lotyšsko

více informací »

20.10.2017
Třídní schůzky

 Dne 06.11.2017 od 16:30 hod se konají třídní schůzky s rodiči. Jste srdečně zváni.

více informací »

05.10.2017
Erasmus+ Turecko

 Do třetího, závěrečného roku vstupuje náš mezinárodní projekt Erasmus+ "Ready for our lives". Už za týden vyrazí náš tým na 6. setkání partnerských škol do lotyšské Rigy. Předtím ještě však na začátku září proběhlo setkání koordinátorů a vedení škol z Turecka, Portugalska a České republiky v turecké partnerské škole v Antalyi. Na této krátké schůzce došlo k vyhodnocení prvních dvou let projektu a diskuzi o plánech pro letošní školní rok, kdy nás čekají setkání v Rize a Karviné a závěrečný meeting koordinátorů v Portu. Prohlédli jsme si také nové úpravy školy a jejího okolí, navštívili výuku a dozvěděli se více o aktivitách tureckých partnerů.
Projekt Erasmus+ "Ready for our lives" je podpořen grantem Evropské Komise.

více informací »

01.10.2017
Exkurze na ekologické farmě Zerlina v Hážovicích

 Ve středu 27.září se 16 žáků školy v doprovodu Mgr.Frolíka a RNDr.Parchanské zúčastnilo projektové exkurze na ekologickou farmu Zerlina v Hážovicích a do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Exkurze byla zaměřena na podnikání v oblasti ekologického farmaření a turizmu, což je téma, kterému se budeme věnovat během našeho setkání projektu "Ready for our lives" na jaře příštího roku. Žáci se seznámili s podmínkami vedení farmy, s chovem hnědých krátkosrstých koz, vyzkoušeli si ruční dojení a ochutnali čerstvé kozí mléko i různé druhy sýrů. V Rožnově pak navštívili Dřevěné městečko, kde se dozvěděli nejen informace o historii regionu, ale mohli pozorovat i to, jak vypadá podnikání v turistickém ruchu. Projekt letos vstoupil do závěrečného, třetího roku a už za týden čeká osmičlennou sestavu obchodní akademie 6. setkání partnerských škol, tentokrát v lotyšské Rize.
Projekt "Ready for our lives" je podpořen grantem Evropské Komise ve výši 41335 Eur pro OA Karviná.

Mgr.Martin Frolík
koordinátor projektu

více informací »

27.06.2017
Hodnota Evropy

 HODNOTA EVROPY

V pátek 9.června se žáci 3.B zapojili do projektu "Hodnota Evropy" organizovaného Domem zahraniční spolupráce. Při hře vytvořené Radou Evropy se dozvěděli více o základních hodnotách, na kterých je založena Evropská Unie a diskutovali o 6 tématech: svobodě slova, spravedlivém soudním systému, rovných příležitostech, zrušení trestu smrti, svobodných volbách a zákazu diskriminace. Akci připravil a vedl Mgr.Frolík a odbornými komentáři doplňovaly odpovědi studentů PhDr.Pavlíková a Mgr.Hellerová. Ke hře "Hodnota Evropy" se v budoucnu opět vrátíme při našich mezinárodních projektových aktivitách.

M.Frolík

více informací »

27.06.2017
Soutěž Business Gate Solution

Soutěž byla vyhlášená Business Gate Karviná ve spolupráci se zadavatelem – firmou Blackkale s.r.o.. Zadavatel požadoval zpracování marketingové studie pro svou firmu.
Soutěž byla rozdělena na 3 kola.
V prvním kole / proběhlo ve škole dne 30.03.2017/ odborní asistenti z Business Gate seznámili členy 2 soutěžních týmu se zadáním úkolů, provedli s jednotlivými soutěžícími motivační pohovory a nasměrovali je k určitým dílčím úkolům.

Do druhého kola / uskutečnilo se ve škole dne 24.04.2017/ si jednotlivé soutěžní týmy připravily již téměř hotové marketingové studie a představily je svým odborným asistentům z Businesss Gate. Z 2. kola byly oba naše týmy vybrány do finále.
Ve třetím kole – finálovém, konaném dne 20.06.2017 v prostorách Business Gate v Karviné soutěžící týmy obhajovaly před porotou, sestavenou z pracovníků zadavatelské firmy, Business Gate a Obchodně podnikatelské fakulty Karviná Slezské univerzity, své marketingové studie.
Soutěžní tým, ve složení Aneta Kneislová, Lukáš Lukš, Valerie Matuszková, Natalie Šimová, Nela Smigová, zvítězil se svou marketingovou prací. Majitel zadavatelské firmy vítězům předal odměnu v podobě poukazu v hodnotě 3 000 Kč. Jako další bonus byla členům vítězného týmu nabídnuta spolupráce v zadavatelské firmě právě v oblasti marketingu.

Akce byla velmi dobře připravena jak ze strany Business Gate, tak zadavatelské firmy. Žáci byli dobře motivováni, zadání soutěže bylo úzce spojeno s praxí a praktickou činností. Velmi dobře byla nastavena i zpětná vazba, majitel firmy vedl s jednotlivými týmy diskusi o dané problematice.

více informací »

31.05.2017
Městská policie ve škole

 30.05.2017 přišli do školy příslušníci Městské policie Karviná, aby s námi pohovořili  na téma drogy. Besedy se zúčastnili žáci 1. a 3. ročníku.

více informací »

31.05.2017
Maturita 2017

 Maturita 2017      .............. a máme to za sebou

více informací »

18.05.2017
Návštěva ZOO

 Žáci 2.B v rámci předmětu Ekologie navštívili 17.05.2017 ostravské ZOO. Moc se jim tam líbilo.

více informací »

14.05.2017
Osvětim

 Žáci navštívili koncentrační tábor Auschwitz 1 a Auschwitz- Birkenau. Byli seznámeni s historii tábora, základními souvislostmi s 2. sv. válkou, se židovským holocaustem i poválečným osudem jak vězňů, tak také dozorců.

více informací »

14.05.2017
Den Země

Dne 21.4.2017 v rámci akce „Den Země“ studenti provedli úklid v parku Boženy Němcové. Této akce se zúčastnili studenti třídy 1.B, 2.B a 3.B, společně s pedagogickým dozorem Mgr. Hruškou, Mgr. Frolíkem a Mgr. Kupkovou.

více informací »

02.05.2017
Poslední zvonění

 

více informací »

20.04.2017
Projektová exkurze Marlenka

 Projektová exkurze Marlenka

Další projektová exkurze v rámci projektu Erasmus+ "Ready for our lives" proběhla ve středu 19. dubna, kdy se 24 studentů naší školy společně s Mgr.Frolíkem a Mgr.Hruškou vypravilo do firmy Marlenka ve Frýdku-Místku. Po seznámení se s historií firmy, její obchodní strategií a propagací a ochutnávkou některých dortů jsme se mohli podívat, jak výrobky této úspěšné potravinářské firmy vznikají. Projekt je podpořen grantem Evropské Komise.

více informací »

20.04.2017
Projektová exkurze Radegast

 Projektová exkurze Radegast

Ve středu 12. dubna se v rámci projektu Erasmus+ "Ready for our lives" uskutečnila exkurze 24 studentů 1. -3. ročníku a 2 vyučujících - M. Frolíka a I. Pavlíkové do pivovaru Nošovice. Studenti se kromě prohlídky výroby piva seznámili i s otázkami marketingu a propagace firmy. Projekt je podpořen grantem Evropské Komise.

M. Frolík

více informací »

12.04.2017
FOND SIDUS

 zde

Naše škola přispěla prodejem náramků na vybavení dětských zdravotnických zařízení. Především děkuji Petru Pánkovi a Sandře Raiskupové.

více informací »

12.04.2017
Velikonoční kraslice

 V březnu vyhlásila 2. B souzěž o největší počet  a nejhezčí kraslice za třídu. Každá třída si vylosovala jednu zemi, o které si připravila zajímavosti vztahující se k velikonocům. K soutěži se připojili i žáci SOŠ OOM. Vyhodnocení soutěže proběhlo 10.04.2017, porota měla těžké rozhodování. Prezentace i kraslice byly úžasné!

více informací »

11.04.2017
Erasmus + 2017 Sicílie

 

více informací »

10.04.2017
Jazykový maratón

více informací »

09.04.2017
ERASMUS+ V LITVĚ

 ERASMUS+ V LITVĚ
Ve dnech 9. – 14. února proběhlo v malém litevském městečku Kedainiai 4. setkání projektu Erasmus+ „Ready for our lives“. Do Litvy vyrazily tři studentky 2. ročníku – Nela Smigová, Aneta Kneislová a Barbora Štěrbová společně s Mgr. Frolíkem a RNDr. Parchanskou.

Během týdne stráveného se svými vrstevníky naše studentky představily výsledky svých dotazníkových průzkumů na téma zaměstnavatel vs. zaměstnanec, prezentovaly školu a město, debatovaly o diskriminaci postižených osob na pracovním trhu, zapojily se do workshopů, role-play aktivit, „Dne národní kuchyně“, zúčastnily se debaty s poslancem přímo v litevském parlamentu, navštívily továrnu poblíž Kedainiai, muzea v Kaunasu nebo historické památky v hlavním městě Litvy, Vilniusu. Aktivit byla spousta a program opravdu nabitý.

Po zimní cestě do Litvy je čas vrátit se zpět do lavic a zužitkovat získané znalosti a zkušenosti. Projektová práce ale zahálet nebude, příští setkání se uskuteční už za pět týdnů, a to na Sicílii, v partnerské škole v Nicosii. Na nové zážitky se může těšit další trojice studentů – Nelly Vlachopulosová, David Nastulczyk a Ondřej Ponča (všichni 2.B).

Projekt je podpořen grantem Evropské Komise.


Mgr. Martin FROLÍK
autor a koordinátor projektu „Ready for our lives“

více informací »

16.03.2017
Přednáška

 Finanční gramotnost – jak nás ovlivňují finanční produkty.

Dne 9. března 2017 uspořádali pracovníci společnosti LPZ GROUPCZ Ing. Pavel

Zátopek, Ph.D a pan Jiří Lát odbornou přednášku pro žáky 2., 3. a 4. ročníku Obchodní

akademie Karviná na téma „Finanční gramotnost – jak nás ovlivňují finanční produkty“.

Úvodní část přednášky byla věnována průzkumu současných znalostí žáků. Po testové části

byli žáci poutavou a neformální cestou seznamováni s nejrůznějšími finančními produkty,

které se vyskytují na trhu. Následovala beseda, která vhodně doplnila první dvě části.

Obchodní akademie Karviná, s.r.o. děkuje pracovníkům výše zmíněné společnosti za

odbornou přednášku a těšíme se na další spolupráci.

více informací »

06.02.2017
Balonkový ples

 Jak jsme se bavili na plese

více informací »

17.12.2015
Portugalsko - únor 2016

Zájemci o práci v projektu "Ready for our lives" budou mít už v únoru první možnost poznat své nové partnery z dalších šesti evropských zemí - na setkání do Porta poletí 3 studenti naší školy. Další informace a přihlášky u Mgr. Frolíka do 21. prosince 2015!! Výběr účastníků proběhne nejpozději na začátku ledna, kdy také začneme pracovat na úkolech pro toto setkání. Projekt v rámci programu Erasmus+ bude probíhat až do roku 2018 a je podpořen grantem Evropské Komise.

A tady je upoutávka na krásné město Porto

více informací »

15.12.2015
READY FOR OUR LIVES - 1. setkání

V těchto dnech probíhá na naší škole úvodní "transnational meeting" nového projektu Erasmus+ "Ready for our lives". Do České republiky přijeli učitelé z partnerských škol z Turecka, Itálie, Slovinska, Portugalska, Lotyšska a Litvy, aby společně domluvili detaily projektových aktivit a připravili další připravovaná projektová setkání. Meeting v Karviné bude probíhat až do středy 16. 12. 2015 - sledujte fotogalerii či facebook školy. A pak už nás budou čekat první dvě mobility, a to v polovině února do Portugalska a na začátku dubna do turecké Antalye.

více informací »

Zahraniční návštěva na OA

 


Informace a aktualityRychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefon:
+420 596 348 500
+420 731 116 118

E-mail:
oba@obaka-karvina.cz

Datová schránka:
z5gqwa6